Murbyen Grønland og Tøyen, byvandring

I samarbeide med den ideelle organisasjonen "Murbyen Oslo" arrangerer vi en byvandring i historielagets område.

Oslo var Europas hurtigst voksende hovedstad i siste halvdel av 1800-tallet. Murgårdsbebyggelsen som ble oppført i denne perioden er unik, både fordi den er så utbredt, men også fordi den er relativt godt bevart. Oslos murgårder er ikke bare verdifulle kulturminner, de er også en viktig del av byens identitet. Murgårdene har stått i over 100 år, og kan stå i 100 år til. Murbyen Oslo bidrar til å bevare denne historien.

Nærmere beskrivelse av ruten vi skal gå kommer ca. 1 måned i forveien.

Detaljer

Dato onsdag 28. september 2022
Kalender Hjemmeside-kalender